Cinčaona Split

Kontakt

ADRIACINK d.o.o., Stinice 12, p.p. 371 21000 Split, Hrvatska

+385 (0)21 393 444, +385 (0)21 393 417

adriacink@adriacink.hr


Primanje i izdavanje narudžbi


Ponedjeljak – petak 7:00 - 15:00


Dimenzije kade za cinčanje

dužina 7,5 m - širina 1,4 m - dubina 2,8 m


Rukovoditelj proizvodnje

Boris Perić

Tel: +385 (0)21 393 478
Fax: +385 (0)21 490 766

boris.peric@adriacink.hr

Komercijalni predstavnik

Mira Radišić

Tel: +385 (0)21 393 417
Fax: +385 (0)21 393 457

mira.radisic@adriacink.hr

Mapa


GPS: 43.5241421, 16.4502561